Ngay cả đồng phục công ty cũng không chọn lựa cẩn thận thì nói gì đến chuyên nghiệp?

Nói câu này nghe thực có chút động chạm đến nhiều công ty. Có lẽ sẽ có người nói: "Chúng tôi còn chưa có tiền thì làm sao đã đầu tư cho đồng phục công ty được?". Cũng có lẽ lại nói: "Quan trọng là chất lượng sản phẩm - dịch vụ của mình thế nào. Đồng phục ...

May đồng phục ứng dụng chứ đừng may đồng phục làm cảnh

Đồng phục đã quá phổ biến, nhưng nhiều công ty không nhận ra họ đang tốn tiền cho đồng phục. Đồng phục ứng dụng mới là cái đích của việc may đồng phục. Marketing hiện đại khá chú trọng đến hiệu quả cụ thể. Những người chú trọng hiệu quả kinh doanh sẽ biế ...