A Đồng Phục có 5 năm kinh nghiệm, nhiều lần thất bại

Chúng tôi chưa hề ứng dụng nhiều những công nghệ cao siêu, chúng tôi chỉ đơn giản là bắt đầu từ nhiều điều nhỏ nhất. 5 năm kinh nghiệm cho chúng tôi đủ bài học và nhiều đau đớn. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn đứng dậy, đi tiếp, với một tinh thần hứng khởi và tràn đầy đam mê hơn.

Thất bại

Người nhà chúng tôi nói: “Làm gì mà cứ thất bại mãi vẫn cứ làm thế?”. Chúng tôi ít khi thuyết phục được họ. Nhưng chúng tôi đều hiểu, không có thành công nào không phải trải qua thất bại. Quan trọng là học được gì và cải thiện nó thế nào để đi được xa hơn.

Những gì

A Đồng Phục tin rằng bạn sẽ muốn biết chúng tôi làm được gì và có gì trước khi đưa ra lựa chọn, và đây là những gì chúng tôi hiện có.

Một số khách hàng A Đồng Phục.

Từ khi khởi sự đến nay, chúng tôi cũng tạo dựng được sự tin tưởng nhất định với khách hàng của mình. Đây là một số trong những khách hàng thân thiết của chúng tôi.

Scroll to top